top1
blockHeaderEditIcon
topmenue
blockHeaderEditIcon
2113art
blockHeaderEditIcon

 

Schweden als Ziel der DDR-Spionage

 

Sveriges ställning som underrättelsemål för ddr:s utlandsspionage
(Schweden als Ziel der DDR-Spionage).
In: Birgitta Almgren: Inte bara spioner. Stasi-infiltration i Sverige under
kalla kriget med bidrag av Helmut Müller-Enbergs.
Stockholm: Carlsson 2021, S. 238–270

 

footer-3
blockHeaderEditIcon
Benutzername:
User-Login
Ihr E-Mail
*